Ние предоставяме съвети по широк кръг от въпроси на трудовото право. Екипът ни помага на клиенти да предотвратяват кризи със служителите чрез превенция.

КРЪГЪТ ОТ ТРУДОВОПРАВНИ ВЪПРОСИ, ПО КОИТО ПРЕДОСТАВЯМЕ КОНСУЛТАЦИИ:

 • Програми за съответствие;
 • Обезщетения;
 • Изисквания за здравословен и безопасен труд;
 • Вътрешни правила;
 • Трудови договори;
 • Мерки за предотвратяване на конкурентна дейност;
 • Комисионни договори;
 • Одит на вътрешните правила на персонала;
 • Дисциплинарно производство и прекратяване на трудови договори;
 • Масови уволнения;
 • Обучения;
 • Синдикални организации;
 • Преговори за колективни трудови договори;
 • Трудов арбитраж;
 • Издаване на разрешения за работа на чужденци;

 

Ние сме предоставяли различно по вид съдействие като преговори, подготовка на документи и правно обезпечаване във връзка с прехвърлянето на служители на електрическа централа към експлоатационната компания по енергиен проект, както и съвети във връзка с правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

Предишният ни опит в тази област включва:

 • Предоставяне на съвети по трудовоправни въпроси на компанията за човешки ресурси Консултийм;
 • Трудовоправни консултации на австрийско поделение на германска строителна компания;
 • Съвети и подготовка на цялостен пакет от вътрешни трудови правила и процедури на българския клон на международна фармацевтична компания;
 • Текущо обслужване за издаване на разрешения за работа на чужденци, командировани за работа в България.