Съдебна практика – Решение на Върховния касационен съд относно действието на договорни уговорки при разваляне на договор

Съдебна практика – Решение на Върховния касационен съд относно действието на договорни уговорки при разваляне на договор

Върховният касационен съд наскоро постанови решение, в което разглежда запазване действието на определени договорни уговорки след разваляне на договор. Според решението, продавач има право да задържи платените от купувача до момента на развалянето вноски от цената, когато договорът съдържа изрична уговорка в този смисъл (т.нар. Разпоредби, действащи след прекратяване/разваляне на договора).

За повече информация: СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС