Ключово значение за набавянето на средства за осъществяването на транзакции чрез проектно финансиране по целия свят има опитът.

ПРЕДСТАВЛЯВАМЕ УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТА И ДТУГИ СТРАНИ:

 • Съвместни дружества (“джойнт венчъри”);
 • Лица, осигуряващи финансиране;
 • Кредитополучатели;
 • Гарантори;
 • Капиталови инвеститори;
 • Застрахователи;
 • Кредитиращи страни;
 • Съветници;
 • Съдоговорители;
 • Доставчици.

В допълнение към горното Atanassov & Ivanov подготвя и участва в преговори по всички видове проектна документация и финансови договори, в близко сътрудничество с местни правни консултанти по въпроси на националното законодателство:

 • Банкови кредити;
 • Публично предлагане;
 • Привличане на частно финансиране.

Atanassov & Ivanov участва като местен съветник при най-голямата до момента частна инвестициа в България. Фирмата съветваше компания от САЩ по комплексни въпроси във връзка с инвестицията, включващи придобиването, рехабилитацията, експлоатацията и обратното прехвърляне на топло-електрическата централа Марица Изток 3. Отделно Атанасов и Иванов предоставя финансови съвети във връзка със строежа на електрическа централа за комбинирано производство на електричество и консултира щатски инвеститори по проект за gas exploration. Фирмата ни текущо предоставя консултации на българска компания за строителство и управление на недвижими имоти, класирана в топ 10 за сектора. Клиент на фирмата е също така австрийският филиал на германска строителна компания във връзка с Проекта за реконструкция, равитие и разширение на летище София.