Когато съдебното производство (пред съд или арбитраж) е неизбежно, ние осъществяваме процесуално представителство на нашите клиенти. Кръгът от процесуалноправни въпроси, по които оказваме съдействие включва процесуално представителство по търговски, граждански, трудови, данъчни, административни спорове, включително по въпроси на обществените поръчки, както и представителство изпълнителни и обезпечителни производства.

ОПИТЪТ НИ В ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ВКЛЮЧВА:

Представителство на клиент – чуждестранно лице по иск със значителен размер срещу едно от основните индустриални предприятия в България;
Представителство на мултинационална компания за спортни стоки по иск със съществен размер, заведен от търговско дръжество пред Арбитражния съд на Българската търговско-промишлена палата;
Съдебни спорове с предмет финансови и търговски въпроси;
Представителство по множество съдебни дела за обществени поръчки;
Множество данъчни дела.