Съдебна практика по Несъстоятелност

Съдебна практика по Несъстоятелност

Тълкувателно решение на Върховния касационен съд относно допустимите доказателства при разглеждането на възраженията срещу списъците на приети и неприети вземания в рамките на производството по несъстоятелност Върховният касационен съд наскоро постанови Тълкувателно решение, с което сложи край на противоречивата практика относно въпроса дали писмените доказателства

Прочети още…

Kиберсигурност

Kиберсигурност

Законът за киберсигурността е в сила от 13 ноември 2018 г. Законът въвежда конкретни задължения и мерки за постигане на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност. За повече информация: СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Съдебна практика – Решение на Върховния касационен съд относно действието на договорни уговорки при разваляне на договор

Съдебна практика – Решение на Върховния касационен съд относно действието на договорни уговорки при разваляне на договор

Върховният касационен съд наскоро постанови решение, в което разглежда запазване действието на определени договорни уговорки след разваляне на договор. Според решението, продавач има право да задържи платените от купувача до момента на развалянето вноски от цената, когато договорът съдържа изрична уговорка в този смисъл (т.нар.

Прочети още…

Наш клиент от Хранителната индустрия печели наградата за най-добър производител на Българско сирене за 2018

Наш клиент от Хранителната индустрия печели наградата за най-добър производител на Българско сирене за 2018

Млекопреработвателното предприятие Ситово, оперирано от Интер ЕС 2000, печели наградата за Най-добър производител на Българско сирене за 2018. Признанието идва само година след като осигурихме възможността на нашия клиент да продължи производствената си и търговската дейност, която бе поставена под угроза поради сурови административни мерки

Прочети още…

Акциите на приносител следва да бъдат превърнати в Пoименни акции

Акциите на приносител следва да бъдат превърнати в Пoименни акции

Всички Акции на приностител в Акционерни дружества регистрирани в България трябва да бъдат превърнати в Поименни акции. Процесът по превръщане трябва да бъде приключен до 23 юли 2019 Акционерните дружества, за които това не бъде изпълнено в срок, ще подлежат на прекратяване и заличаване. Горното

Прочети още…