КОРПОРАТИВНИ УСЛУГИ

При дейности, които са свързани със сключване на търговски сделки, вариращи от закупуване и продажба на стоки в хода на обичайната дейност до придобивания на бизнеси, Atanassov & Ivanov подпомагат клиентите с практични съвети в посока намаляване на разходите и увеличаване на стойността на транзакциите.

Екипът ни предоставя широк кръг от правни услуги във връзка с извършването на сделки от най-различни по вид и размер предприятия, финансови институции, например – учредяване на дружества, преструктуриране, сливания, вливания и придобивания и други комбинации от сделки при дейността. Опитът ни включва:

Регистрация на дружества, клонове, търговски представителства, трансгранични структури, решения във връзка с вътрешнокорпоративна организация;
Изготвяне на договори за финансиране на различни видове покупко-продажба и дистрибуторски договори;
Изготвяне на договори за франчайзинг, наем и на свързаната с тях допълнителна документация;
Корпоративно структуриране на франчайзингови мрежи;
Учредяване нао безпечения.
Atanassov & Ivanov съветва българския дистрибутор на японски производител на автомобили и основен дистрибутор на услуги и продукти за мобилна комуникация. Скорошният ни опит включва преговори по проектната документация във връзка с изграждането на съоръжения за комбиниранo производство на електрическа енергия в София.