ИЛИЯН ИВАНОВ

Съдружник, Адвокат

Данъчно право и процес, Прав ни анализи, Трудово право, Социалноосигурително право, Конкурентно право, Енергийно право и Валутен режим, Проектно финансиране, Регулативни въпроси

СТОЯН АТАНАСОВ

Съдружник, Адвокат

Търговски сделки, Корпоративно право, Облигационно право, Процесуално представителство, Енергийни проекти, Обезпечения, Международно частно право, Чуждестранни инвестиции, Правни анализи

МАРИЯ ДИМИТРОВА

Старши Адвокат

Трудово право, включително разрешения за работа и престой на чужденци в Република България, Социалноосигурително право, Данъчно право, Регулативни режими, Обществени поръчки, Защита на личните данни, Защита срещу дискриминация, Правни/ данъчни анализи

МИХАЕЛА СТАЙНОВА

Старши Адвокат

Корпоративно право, Търговски сделки, Недвижими имоти, Обезпечения, Строителство и устройство на територията, Екологично право, Правни анализи, Процесуално представителство

НЕЛИ ЖИКОВА

Старши Адвокат

Корпоративно право, Търговски сделки, Недвижими имоти

ПЕНКА БЛАГОВА

Старши Адвокат

Изпълнителен процес (събиране на вземания), Търговски сделки, Гражданско право

ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА

Сътрудник

АНЕЛИЯ ЛЕСЕВА

Финансов Мениджър