ПРИТЕЖАВАМЕ ОПИТ В СЛЕДНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ АСПЕКТИ:

Структуриране на чуждестранни инвестиции, международни сделки и прилагане на междудържавни договори ;
Оценки и анализи на статута на дружества, които подлежат на приватизация;
Извършване на правен анализ (за данъчен анализ, моля вижте раздел “ Данъци ”);
Подготовка на документи на приватизационни сделки и представителство пред съотевтните институции, участващи в приватизационния процес;
Консултации и съдействие по въпросите на чуждестранните инвестиции, съвети за закрила на чуждестранните инвестиции и оптимизация на данъчния режим;
Представителство при кандидатстване за концесионни права върху обекти, представляващи изключителна държавна или общинска собственост.
Съветвали сме италиански енергиен гигант във връзка с участието му в процедурата за приватизация на седемте държавни електроразпределителни дружества Фирмата ни също така консултира голям брой малки и средни предприятия от страни-членки на ЕС във връзка с инвестиции на територията на България.