Съдебна практика по Несъстоятелност

Съдебна практика по Несъстоятелност

Тълкувателно решение на Върховния касационен съд относно допустимите доказателства при разглеждането на възраженията срещу списъците на приети и неприети вземания в рамките на производството по несъстоятелност

Върховният касационен съд наскоро постанови Тълкувателно решение, с което сложи край на противоречивата практика относно въпроса дали писмените доказателства са единствените допустими доказателства при разглеждането на възраженията срещу списъците на приети и неприети вземания в рамките на производството по несъстоятелност. Върховният съд отсъди, че в това производство всички доказателства са допустими, а не само писмените.

За повече информация: СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС