Предстоящо въвеждане на Регистър на запорите върху превозни средства в България (през първото тримесечие на 2023)

Предстоящо въвеждане на Регистър на запорите върху превозни средства в България (през първото тримесечие на 2023)

Със законодателни промени бе въведен единен Регистър на запорите върху превозни средства. Новият Регистър ще функционира като електронна система с информация за запори, наложени върху регистрирани превозни средства и други движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон (напр. някои селскостопански машини и т.н.).

Всички запори, наложени от съдебни изпълнители върху регистрирани превозни средства (и други движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон), следва да бъдат ежедневно въвеждани по електронен път в Регистъра. Данните може да се подават и автоматично.

Регистърът ще даде възможност на заинтересованите лица да извършват проверки и да получават актуална информация за това дали дадено регистрирано превозно средство е запорирано или не (например преди покупка на регистрирано превозно средство).

Към момента, обаче, запорите, налагани от държавни съдебни изпълнители (събиращи публични вземания), не подлежат на въвеждане в Регистъра.

Понастоящем Министерството на правосъдието разработва подзаконова нормативна уредба и софтуерни функционалности и се очаква Регистърът да заработи през първото тримесечие на 2023.

За повече информация: СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС