Правителствени мерки 60-40 за запазване на заетостта

Правителствени мерки 60-40 за запазване на заетостта

На 30 март 2020 г. българското правителството прие Постановление № 55 – за изплащане на компенсации за запазване на заетостта в предприятията, засегнати от извънредното положение, обявено от Народното събрание на 13 март 2020 г.

Размерът на компенсацията е 60 на сто от осигурителния доход за месец януари 2020 г. за съответните служители.

От посочената мярка може да се ползват две групи предприятия (работодатели):

1) Предприятията от икономически сектори, посочени в приложение към Постановлението – тези предприятия могат да подават заявления по мярката от 31 март 2020.

2) Предприятия, извън посочените в приложението към Постановлението, които декларират спад на приходите от продажби с не по-малко от 20 % през относимия период – тези предприятия могат да подават заявления по мярката от 01 април 2020.

Заявленията и изискуемите към тях документи се подават в периода от 31 март до 21-ви април 2020 г. в Дирекция „Бюро по труда“, на чиято територия е мястото на работа на служителите, за които се заявява изплащане на компенсации.

При нужда от съдействие във връзка с горното, сме на Ваше разположение.

За повече информация: СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС