Обединение на електронните платформи на Търговския регистър и Имотния регистър

Обединение на електронните платформи на Търговския регистър и Имотния регистър

От 27 юли 2020 г. електронните регистри https://brra.bg и https://icadastre.bg се
обединяват в Единен портал за заявяване на електронни административни услуги https://portal.registryagency.bg .

В периода от 9 юни 2020 г. до 27 юли 2020 г. потребителите ще могат да регистрират потребителски профили, да инсталират електронен подпис/сертификат от Агенция по вписванията или ПИК на НАП с единствена опция да извършват справки в новия портал https://portal.registryagency.bg .

След 27 юли 2020 г. електронните регистри https://brra.bg и https://icadastre.bg спират да действат.