Нов Закон за марките и географските означения

Нов Закон за марките и географските означения

В края на 2019 г. влезе в сила новият Закон за марките и географските означения, който въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2015/2436 от 16 декември 2015 г.

Основните промени се отнасят до:

• премахването на изискването за графично представяне на марките – съгласно новия закон, марката е знак, който може да бъде например: думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цветове, звуци или всякакви комбинации от такива знаци;

• разширяване на обхвата на информацията, която ще бъде достъпна в Регистъра към Патентното ведомство относно марките и географските означения, както и относно съответните процедури;

• информиране на съответния притежател или негов представител за изтичането на срока на действие на регистрацията най-малко 6 месеца преди това;

• промени в производствата и в абсолютните и относителните основания за отказ за регистрация.

За повече информация: СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС