Акциите на приносител следва да бъдат превърнати в Пoименни акции

Акциите на приносител следва да бъдат превърнати в Пoименни акции

Всички Акции на приностител в Акционерни дружества регистрирани в България трябва да бъдат превърнати в Поименни акции.

Процесът по превръщане трябва да бъде приключен до 23 юли 2019

Акционерните дружества, за които това не бъде изпълнено в срок, ще подлежат на прекратяване и заличаване.

Горното произтича от промени в Търговския закон на Република България, действащи от октомври 2018.

За повече инфoрмация: СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС